عاشقان کنسول‌های بازی بی‌برانه خود را برای ورود پلی استیشن پنج به بازار آماده می‌کنند. به تازگی اطلاعاتی از دسته این محصول جدید منتشر شده است.

لرزش‌های این دسته در حالت‌های مختلف بازی طبیعی‌تر شده است تا کاربران را در شرایط مختلف بیشتر در جریان بازی قرار دهد.

به عنوام مثال سونی ادعا می کند، لرزش این دسته بازی در حالت بازی‌های اتومبیلرانی طوری است که زمانی که اتومبیل روی جاده‌خاکی، شنی یا آسفالت حرکت می‌کند، سبب انتقال حس واقعی حرکت خودرو در چنین شرایطی می‌شود.

در این دسته بازی جدید در زمان بازی‌های اکشن هیجان با تنش‌های لرزشی خاص به کاربر انتقال پیدا می‌کند.