دریاچه زیبای مهارلو در جنوب شرق شیراز قرار دارد.از مهمترین منابع تامین کننده این دریاچه نمک خوراکی و صنعتی است.با توجه به گرما و افزایش تبخیر آب و شدت شوری آب تعداد جلبک های دریاچه بیشتر شده که باعث تغییر رنگ دریاچه به رنگ صورتی و قرمز می شود.

رشد و تولید مثل کشند قرمز (جلبک دریایی)با شور شدن آب دریاچه بیشتر می شود.و این زیبایی گردشگران محلی و گردشگران بین المللی را به سمت این دریاچه می کشاند.