کاهو سرد و تر است و سکنجبین مزاج گرم و خشک دارد. چون سکنجبین از ترکیب سرکه و عسل درست می‌شود، به اندازه معین جوشانده می شود و آثار گرم و خشکی را بر جای می‌گذارد.

در واقع آثار گرم و خشک سکنجبین با آثار سرد و تر کاهو تا حدودی یکدیگر را خنثی می‌کنند.

با توجه به این که کاهو خواب آور، مسکن و ضد درد است می‌تواند به همراه سکنجبین مصرف شود و عارضه‌ای نیز نداشته باشد.

اگر کاهو را به تنهایی بدون سکنجبین مصرف کنیم ممکن است رطوبت، تری و سردی آن تاثیر نامطلوبی روی افرادی که سن بالا دارند یا دارای مزاج بلغمی هستند بر جای بگذارد اما اگر به همراه سکنجبین مصرف شود این عوارض را نخواهد داشت.

کاهو جزو مواد غذایی است که خاصیت دارویی دارد و معمولاً سکنجبین آثار سوء کاهو را از بین می‌برد.

سکنجبین نفوذ مواد را در بدن بیشتر می‌کند، باز کننده عروق بدن و مجاری است و خون بدن را تمیز می‌کند، از این رومصرف سکنجبین به تنهایی یا با کاهو می‌تواند آثار خوبی را بر بدن برجای بگذارد و به دلیل گرم و خشک بودن سکنجبین عوارض آن نیز با کاهو دفع می‌شود، در نتیجه این دو ماده عوارض یکدیگر را خنثی می‌کنند اما آثار مثبت یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.