ضد یخ ماشین:

در فصل زمستان مردم از ضد یخ برای ماشین ها استفاده می کنند ،مزه ضدیخ شیرین است و بویی ندارد .رنگ سبز و آبی ضد یخ انعکاس زیبایی را ایجاد می کند که باعث جلب توجه سگ ها می شود .پس در خیابان مراقب سگ تان باشید تا از ضد یخ هایی  روی زمین ریخته است نخورد زیرا باعث مریضی سگ تان می شود.

سنگ نمک و برف:

در فصل زمستان هنگامی که برف می بارد شهرداری برای جلوگیری از یخ بندان از نمک استفاده می کند . این سنگ نمک ها برای سگ ها بسیار مضر هستند . باعث آسیب شدید به معده ،کبد و کلیه سگ می شوند.پس هنگام پیاده روی مراقب باشید زیرا برف با نمک مزه خوبی پیدا می کند و سگ ها دوست دارندآن را امتحان کنند.

عبور از خیابان ها :

یکی دیگر از خطرات که در فصل زمستان سگ ها را تهدید می کند ماشین ها هستند .در هنگام بارش برف و باران بعضی از رانندگان دقت نمی کنند و احتمال دارد هنگام ترمز گرفتن ترمز کار نکرده و یخ زده باشد و اتفاق بدی برای خودتان و سگ تان بی افتند .در این فصل برای عبور از خیابان صبر کنید تا ماشین ها ایست کامل داشته باشند.

 

نگهداری سگ در زمستان و 6 خطر آن را بدانید | رابینسه مجله حیوانات خانگی

 

سرما خوردگی:

هیپوترمی یا سرما خوردگی مریضی است که در فصل زمستان برای سگ ها خیلی پیش می آید . برخی نژاد ها به سرما حساس هستند و زود مریض می شوند.برای جلوگیری از این بیماری برای سگ تان لباس های گرم تهیه کنید . در زمان هایی که هوا گرم تر و آفتابی است به پیاده روی بروید.

شیشه و زباله ها:

در فصل زمستان ممکن است برف روی زمین بشیند و اجسامی را بپوشاند که ما و سگ ها نتوانیم آنها را تشخیص دهیم .مانند شیشه های شکسته ،زباله ها و مواد خوراکی فاسد شده و… می تواند به سگ ها آسیب بزند . باعث بریدگی بدن آن ها شود و بیماری هایی مانند بریدگی و انواع انگل را برای سگ ما داشته باشد.