در ماه‌های پایانی سال ۹۸، واحدهای مسکونی کمتر از ۴۰ متر مربع با ۵۱ درصد و واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متر مربع با ۵۰ درصد رشد قیمت سالانه، بالاترین نرخ افزایش قیمت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه ۹۸ واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع با ۵۱.۲ درصد افزایش در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۷ پیشتاز تورم بازار مسکن بوده‌اند؛ هرچند این واحدها سهم چندانی از معاملات ملک را در تهران ندارند و فقط ۲.۲ درصد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص می‎دهند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که اگر چه برای واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع تقاضا وجود دارد اما با توجه به ممانعت قانونگذار شهری از تولید این نوع واحدها و همچنین تمایل سازندگان به ساخت واحدهای بزرگ متراژ، در بخش واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع عرضه به میزان کافی نیست.

همچنین رتبه دوم افزایش قیمت به خانه‌های ۴۰ تا ۶۰ متر مربع با نرخ رشد سالانه ۵۰ درصد تعلق داشته که ۲۴.۷ درصد از معاملات مسکن در بهمن ماه ۹۸ را شامل شده است.

کمترین نرخ رشد سالانه قیمت نیز به واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر مربع اختصاص داشته که این گروه متراژی هم صرفاً ۱.۱ درصد معاملات را در بر گرفته است.

در بین گروه‌های متراژی نیز بالاترین رشد معاملات سالانه به ترتیب به واحدهای ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع به میزان ۷۶ درصد رشد سالانه، واحدهای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر مربع به میزان ۶۹ درصد افزایش سالانه و خانه های ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع به میزان ۶۱.۹ درصد تعلق داشته است.

شایان ذکر است میانگین قیمت مسکن شهر تهران از متری ۱۴.۴ میلیون تومان در بهمن ماه ۹۸ به ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ماه رسید که رشد ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد.