با افزایش جهانگرد در هلند، این کشور برای جذب «جهانگرد مرغوب» برنامه ریزی میکند. جهانگردی که ارزش افزوده ای به همراه داشته باشد و دردسر ایجاد نکند. صنعت جهانگردی سالانه ۹۲ میلیون دلار برای اقتصاد هلند درآمدزاست.