جملات قصار و کاربردی برای حال خوب 

 

برای فرزندانت آواز بخوان

****

به حرف های فرزندانت گوش کن

****

مراقب شهرتت باش . این با ارزش‌ترین دارایی توست

****

مشتاق موفقیت دیگران باش

****
به سینما که می روی تنقلاتی بخور که جویدنش بی صدا باشد

****

هنگام رانندگی در باران ، با نور بالا حرکت کن

****

هرگز دلت به حال خودت نسوزد. هر وقت این احساس به تو دست داد، برای کسی که به اندازه تو خوشبخت نیست ، کاری انجام بده.

****

وقتی از تو تعریف می کنند، آن را با دیگران سهیم شو

****

دوستی پیدا کن که یک وانت داشته باشد

****

بیش از آنچه از تو انتظار می رود عمل کن

****

اجازه نده احساسات بر تو غلبه کند

****

پزشکی به سن و سال خودت انتخاب کن، تا هر دو با هم پیر شوید

****

نگرشت را اصلاح کن، تا عملکردت اصلاح شود

****

وقتی می‌گویند:بقدر کافی خوب هست که ، باور نکن بقدر کافی خوب باشد

****

کارت مخصوص اهدای‌اعضا پس از مرگ را امضا کن و همیشه همراه داشته باش

****

فهرستی تهیه‌کن از بیست و پنج کاری که دلت می‌خواهد پیش از مرگ انجام دهی .فهرست را در کیف بغلت بگذار و اغلب به آن رجوع کن

****

در خصوص سه دین دیگر، به غیر از دین خودت اطلاعاتی کسب کن

****

وقتی به تلفن جواب می دهی، در لحن صدایت محبت و انرژی داشته باش

****

صدای خنده والدینت را روی نوار ضبط کن

****

تک‌تک کسانی که می‌شناسی چیزی می‌دانند که تو نمی‌دانی از آنها یاد بگیر

****

هنگام ملاقات با کسی که نمی شناسی، به سویش دست دراز کن و خود را معرفی کن .حتی اگر قبلأ او را دیده باشی، هرگز فرض خود را بر این قرار نده که باید تو را به خاطر بیاورد

****

صرفنظر از توصیه های کتابچه راهنما، هر سه هزار آیلومتر، روغن و فیلتر روغن اتومبیلت را تعویض کن

****

هرگز قدرت گفته یا عمل محبت آمیز را دست کم نگیر

****

فراوان بخند . شوخ طبعی درمان تقریبأ همه دردهای زندگی است

****

به خاطر بد بودن غذا از انعام پیشخدمت کم نکن. او غذا را نپخته است

****

تمرین خانوادگی اطفای حریق ترتیب بده .مطمئن شو که همه بدانند هنگام آتش سوزی چه باید بکنند

****

کار را همان دفعه اول انجام بده

****

از گفتن “نمی دانم ” نترس

****

از گفتن “اشتباه کردم “نترس

****

از گفتن “به کمک احتیاج دارم “نترس

****

از گفتن “متأسفم ” نترس

****

هرگز صداقت خود را به مصالحه نگذار

****

در مسابقات ورزشی، بازی‌ها و کنسرت‌های فرزندانت حاضر شو

****

برای کسانی که دوست‌داری گل بفرست .دلیلش را بعدأ پیدا کن

****

شنبه‌ها یک روزنامه معتبر را بخوان تا در جریان اخبار باشی

****

برای همه کسانی که از دسترنج خود ارتزاق می‌کنند ، هرقدر هم که کارشان پیش پا افتاده باشد ، احترام قائل باش

****

همیشه یک دفتر یادداشت و مداد کنار دستت داشته باش . ایده‌های میلیون دلاری گاهی در ساعت سه صبح به ذهن آدم خطور می‌کند

****

اگر شغل دلخواهی پیداکردی، صرفنظر از میزان حقوقش آن را بپذیر .اگر از خودت لیاقت نشان بدهی، به زودی حقوقت نشان دهنده ارزشی خواهد شد که برای شرکت داری.