جملات زیبا از پرفسور حسابی

 

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.پروفسور حسابی

 

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت. پروفسور حسابی

 

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است. پروفسور حسابی

 

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید. پروفسور حسابی

 

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است. پروفسور حسابی

 

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است.پروفسور حسابی

 

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است.پروفسور حسابی

 

تقلید (از غرب)، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند.پروفسور حسابی

 

یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.پروفسور حسابی

 

احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست.پروفسور حسابی

 

انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است.پروفسور حسابی

 

کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم.پروفسور حسابی

 

حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است.پروفسور حسابی

 

نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد.پروفسور حسابی

 

باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد.پروفسور حسابی

 

سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است.پروفسور حسابی

 

دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کند.پروفسور حسابی

 

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است. پروفسور حسابی

 

با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند، و قابل اطمینان شوند. پروفسور حسابی

 

طنز در مملکت ما، یک مقاومت ملی است، و همیشه حافظ ایران بوده است.پروفسور حسابی

 

موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست.پروفسور حسابی

 

ایران، جزیره هوش و ذکاوت است. پروفسور حسابی

 

شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازند.پروفسور حسابی

 

هنر، چاشنی زندگیست.پروفسور حسابی

 

عشق زندگی را به شیوش می آورد.پروفسور حسابی

 

هنر، با احساسات آدمی بازی می کند.پروفسور حسابی

 

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست.پروفسور حسابی