معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی جزئیات افزایش مستمری‌بگیران این سازمان بر اساس سابقه فعالیت‌ آنها از ۱۰ سال تا ۳۵ سال را تشریح کرد.

مهرداد قریب در نشست دیده‌بان با موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که در موسسه عالی پژوهش این سازمان برگزار شد، اظهار کرد:

در سال ۹۸ افراد دارای ۳۵ سال سابقه حداقل‌ یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان دریافتی داشتند که با طرح متناسب سازی به ۳ میلیون تومان میرسد و این به معنی این است که حقوقشان ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین حقوق افراد با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان و با افزایش ۶۸ درصد می‌رسد.

قریب گفت:

همچنین حقوق افراد با ۲۵ سال سابقه و حداقل بگیر به ۲میلیون و ۴۹۱ هزار تومان یعنی افزایش ۵۰ درصدی می‌رسد

و حقوق افراد با ۲۰ سال سابقه به ۲میلیون و ۴۲۱هزار و ۲۵ درصد رشد خواهد رسید.

حقوق افراد با ۱۵ سال سابقه با ۲۴ درصد افزایش و به ۲میلیون و ۳۴۸ هزار تومان و

حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه حداقل ۴۱ درصد و به ۲میلیون و ۳۴۳هزار تومان می‌رسد.

وی تصریح کرد: حقوق افراد با کمتر از ۲۰ سال سابقه ۸۳۴ هزار و رشد ۵۰ درصدی خواهد داشت و حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه به ۵۹۴ هزار و ۵۰ درصد افزایش خواهد رسید.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت:

شیوه‌ای که به اجرا درآمد با عنوان متناسب سازی بر اساس سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و حقوق سال بازنشستگی محاسبه شده است.

روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز گفت:

سیر مکاتبات برای اجرای طرح متناسل سازی حقوق بازنشستگان که از ۲۶ تیر ۹۸ شروع شد و بالغ با ۷۰ مکاتبه و مذاکره است که با مقامات مختلف انجام شده است.

وی افزود: سطح بالایی از پیگیری برای تحقق این امر صورت گرفته است و امروز با خوشحالی این امر را شاهد هستیم.