همچنان فیلم سینمایی سعید روستایی به فروش خود ادامه می دهد و در صدر آمار فروش فیلم های در حال اکران قرار دارد.
در میان فیلم های تازه اکران شده هم، کار کثیف ۱۶۰ و نیوکاسل ۷۵ میلیون تومان فروخته اند. در ادامه فروش همه فیلم های در حال اکران را از نظر بگذرانید:

آمار فروش تا ابتدای جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

–متری شش و نیم: ۲۷ میلیارد و ۷۰۰میلیون (۱۲۱روز)

–تگزاس (۲): ۲۱ میلیارد و ۱۰۰میلیون (۹۳روز)

–شبی که ماه کامل شد: ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون (۴۴روز)

–سرخپوست: ۱۱میلیارد و۵۰ میلیون (۴۴روز)

–ما همه با هم هستیم: ۹میلیارد و ۷۰۰میلیون (۴۴روز)

–سامورایی در برلین: ۵میلیارد و ۹۳۰میلیون (۷۲روز)

–زهرمار: ۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون (۳۰روز)

–ایکس لارج: ۲میلیارد و ۱۲۰ میلیون (۲۳روز)

–دختر شیطان: ۱میلیارد و ۱۳۰میلیون (۴۴روز)

–کار کثیف: ۱۶۰ میلیون (۱۶روز)

–نیوکاسل: ۷۵میلیون (۲روز)