احمد مهرانفر بازیگر نقش ارسطو سریال «پایتخت» عکسی از سری جدید این سریال در صفحه شخصی اش منتشر کرد و نوشت: «رحمت داداش، فهیم چی شد؟»

احمد مهرانفر بازیگر نقش ارسطو سریال «پایتخت» عکسی از سری جدید این سریال در صفحه شخصی اش منتشر کرد و نوشت: «رحمت داداش، فهیم چی شد؟»