تنبیه و تاثیرات آن در کودکان

تنبیه به معنای اصلاح کردن و آگاه کردن است، نه به معنای ابزاری برای فرونشاندن خشم والدین نسبت به کودکان و اولین وظیفه پدر و مادر مراقبت از جسم و روان فرزندانشان و آگاه کردن آنها است.

تاثیرات تنبیه های غیر قابل قبول بر روی فرزندان به شرح ذیل می باشد:

تنبیه بدنی( مانند زدن روی دست کودک)

۱ باعث افزایش ترس و اضطراب می شود.
۲ مانع رشد احساس مهربانی و همدلی می‌شود.
۳ باعث احساس خشم نهانی کودک می شود.
۴ باعث افزایش رفتار خشونت آمیز کودک در رابطه با بقیه می شود.
۵ باعث اطاعت بی چون و چرا از بزرگسالان می شود.
۶ ارتباط کودک با والدین را خدشه دار می‌کند.
۷ حرمت نفس کودک را کم می‌کند.
۸ به کودک می آموزد زمانی که عصبانی است می‌تواند دست به خشونت بزند.

داد زدن والدین

داد زدن زمانی که فرزندتان در معرض خطر است شاید واکنش طبیعی باشد. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد، داد زدن والدین می‌تواند در طولانی مدت، تاثیرات منفی شبیه تنبیه فیزیکی بر کودک داشته باشد. مغز انسان داد زدن را نوعی خطر قلمداد می‌کند و هورمون استرس تولید می‌کند این هورمون به مغزکودک آسیب می‌زند.

برچسب زدن به کودک

صفاتی مانند بچه بد، غرغرو، دروغگو، لوس و صفات دیگری که شخصیت کودک را هدف قرار می‌گیرند، آثار مخربی به دنبال خواهد داشت. اگر از رفتار فرزندانتان راضی نیستید کار او نشانه بگیرید: “این کارت خوب نبود” _”تو نمی تونی کتک بزنی” به جای” امروز خیلی بچه بدی بودی”.

تمسخر و استهزا

تمسخر و استهزا جزو کودک آزاری لفظی محسوب می شود و روش غیر قابل قبولی است و به کودک این پیام می‌دهد که تو احمق و بد هستی. تفاوت زیادی بین تمسخر. توضیح دادن کار اشتباه کودک وجود دارد. در مورد رفتار کودک حرف بزنید نه شخصیت او. به جای آنکه بگویید احمق، به او بگویید کاری که انجام داده بد بوده است.

قهر کردن با کودک

این کودکان از شدت وحشت از طرد شدن، رها شدن، دوست داشته نشدن، یاد می‌گیرند از خواسته خود بگذرند تا پذیرفته بشوند و تاثیرات سو این رفتار در بزرگسالی باعث وحشت از طرد شدن می‌شوند.
به جای قهر کردن با کودک، با او از آنچه شما را آزرده و کار اشتباهی که او کرده سخن بگویید. اگر عصبانی هستید به او بگویید نیاز به زمان دارید تا آروم شوید و برمی گردید تا با او صحبت کنید.

دادن احساس گناه به کودک

احساس گناه، باعث می‌شود ما تصمیمات اشتباه بگیریم و به همین دلیل، این نوع تنبیه روش غیر قابل قبولی میباشد.

 

بیان آخر آنکه: تخم مرغ اگر با فشار بیرونی بشکند پایان زندگی است، اما اگر با فشار درونی بشکند آغاز زندگی است. تنبیه یک فشار بیرونی است، مراقب استفاده از آن باشید. به جای تنبیه سعی کنید قوای درونی کودک را تقویت کنید تا شاهد شکفتن فرزندتان باشید.