با این پمپهایی که ملاحظه می کنید

قبل از اینکه پمپ‌های تولید برف سر جایشان گذاشته شود و ۶۴ کیلومتر لوله با هزینه ۶۰ میلیون دلار تاسیس شود، ابتدا سیاستگذاران باید تصمیم می‌گرفتند که چگونه آب مورد نیاز را به محیط برگزاری رقابت منتقل کنند.

حدود یک میلیون متر مکعب آب، یعنی چیزی برابر با ۴۰۰ استخر شنای المپیک نیاز بود تا این پروژه انجام شود. اما این تنها برای آغاز رقابت‌ها بود، در ادامه به برف بیشتر و حتی آب بیشتر نیاز است.

شرکت ایتالیایی TechnoAlpin میگوید این اولین بار است که یک شرکت وظیفه دارد تمام برف بازی‌های المپیک زمستانی را تامین کند.

کسانی که در فرآیند پروژه این شرکت برای رقابت‌های المپیک زمستانی حضور داشتند، می‌گویند که وقتی محیط برگزاری رقابت‌ها را دیدند به سرعت به بزرگی کاری که باید انجام دهند، پی بردند. این محیط‌ها درختان و گیاهانی دارد که مثل جنگلهای کوه‌های آلپ نیست و به اقلیم خشک‌تری تعلق دارد.