عشق در ضرب‌المثل‌های جهان

 

 

*آن کس که ریاضت عشق را می‌چشد، هیچ غمی ندارد. (سیسیلی)

 

* اگر حسادت وجود نداشت، عشق پژمرده می‌شد. (آمریکایی)

 

* عشق مانند یک جنگ است: می‌توانی هر وقت دوست داری آن را شروع کنی، اما تمام کردنش دست خودت نیست. (اسپانیایی)

 

* عشق، ثروت و غم چیزهایی هستند که نمی‌شود پنهان‌شان کرد. (اسپانیایی)

 

* هرگاه فقر از یک در بیاید، عشق از در دیگر خارج می‌شود. (سوئدی)

 

* در هر عذرخواهی، شمیم عشق نهفته است. (ولزی)

 

* بهترین بخش خوشبختی را می‌توان در قلب یک عاشق یافت. (اوگاندایی)

 

* عشق عبور از کوه‌ها را هموار می‌کند. (سیسیلی)

 

* زنی که عاشق نباشد همچون گلی است که عطری ندارد. (سیسیلی)

 

* اگر به دنبال عشق بدوی، از تو فرار خواهدکرد، اما اگر رهایش کنی، به دنبالت خواهدآمد. (اسکاتلندی)

 

* عشق و فقر را به سختی می‌توان پنهان کرد. (سوئدی)

 

* کمتر بترس، بیشتر امید داشته باش، کمتر بخور، بیشتر بجو، کمتر ناله کن، بیشتر نفس بکش، کمتر پرحرفی کن، کلام پرمعنی بیشتر بگو، کمتر نفرت در دلت بپرور، بیشتر عشق بورز تا دنیا به کام تو باشد. (سوئدی)

 

* هر عشقی ارزش دارد، اما برترین آنها عشق به خود است. (نیجریه‌ای)

 

* اگر از منظر عشق به دنیا نگاه کنی مس تبدیل به طلا می‌شود، فقر به ثروت و قطرات اشک به دانه‌های مروارید. (پرویی)

 

* هر گاه گرسنگی از در وارد خانه شود، عشق از پنجره بیرون خواهد پرید. (مکزیکی)

 

* عشق با عمل ثابت می‌شود، نه با حرف. (مکزیکی)

 

* عشق پادشاهی است که لطف خود را از هیچ‌کس دریغ نمی‌کند. (نامیبیایی)

 

* به من بگو که را دوست داری تا بگویم که تو چه خصوصیاتی داری. (آمریکایی)