با گسترش اینترنت، برخی از کارفرمایان انتظار دارند که کارمندان‌شان همیشه در دسترس باشند؛ هر روز هفته و در هر ساعتی. همین باعث شده است که در کشورهایی نظیر فرانسه قوانینی با عنوان حق عدم اتصال تصویب شود که طبق آن یک کارگر یا کارمند حق دارد در ساعات یا روزهایی که متعلق به خودش است به پیام‌های کارفرمایان خود پاسخ ندهد و در این صورت از نظر قانونی کسی نمی‌تواند او را بازخواست کند. این کار به معنای نقض حقوق او از طرف کارفرما قلمداد می‌شود.