تجربه های کوتاه ولی ارزشمند

 

 

فروتن باش . پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی کارها انجام شده بود

هنگام عبور از خیابان ، از محلهای غیر مجاز عبور نکن

از پمپ بنزین محله‌ات بنزین بخر ، حتی اگر قیمتش گران‌تر از جای دیگر باشد . زمستان بعد ، وقتی سرمای هوا به شش درجه زیر صفر برسد و ماشینت روشن نشود ، از این که تو را می‌شناسند خوشحال خواهی شد

وقتی کسی را برای اولین بار ملاقات می‌کنی ، از او نپرس از چه راه امرار معاش میکند. از مصاحبتش لذت ببر ، بی آنکه به او برچسبی بزنی

در کارها هرگز نظر یک وکیل یا حسابدار را نپرس . آنها طوری تعلیم دیده‌اند که به دنبال مشکل بگردند ، نه راه حل

هر روز با بکار‌بردن کلمات خوب ، نوازش‌کردن و ملاحظه‌کاری ، به خانواده ات نشان بده که چقدر دوستشان داری

غیبت نکن

چه وسعت برسد و چه نرسد ، خانواده را به سفر تعطیلات ببر. خاطراتش قیمت ندارد

درباره میزان دستمزد بحث نکن

غر نزن

قمار نکن

از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد بترس

به پشت دراز بکش و به ستاره‌ها نگاه کن

اتومبیل روشن را به حال خود رها نکن

سر کارت زود حاضر شو و تا بعد از ساعت پایان کار بمان

هنگام مواجهه با کار سخت ، طوری عمل کن که انگار شکست غیرممکن است . اگر به دنبال صید نهنگ هستی، سس مخصوص طبخ ماهی را همراه ببر

ستون مربوط به تحسین و تمجید از کسی را که می شناسی، از جراید ببر و همراه یک یادداشت تبریک برایش پست کن

هر چیز را در شرایطی بهتر از زمان یافتن‌اش رها کن

یادت باشد که موفقیت یکشبه ، معمولأ پانزده سال طول می‌کشد

هر سه ماه یک بار فیلتر هوای موتور اتومبیلت را تعویض کن

مشتری دکان‌های محله‌ات باش، حتی اگر کمی گران‌تر بفروشند

یک خیاط خوب برای خودت پیدا کن

باک بنزینت را پیش از آن که به کمتر از یک چهارم برسد، پر کن

توقع نداشته باش پول برایت خوشبختی بیاورد

هرگز برای جلب توجه دیگران بشکن نزن . مؤدبانه نیست

شرایط هر قدر هم وخیم باشد ، خونسردیت را حفظ کن

هنگام پرداخت‌های نقدی درخواست تخفیف کن

در ملاء عام از خلال دندان استفاده نکن

همدلی کن . سعی کن از دریچه چشم دیگران به چیزها نگاه کنی

هرگز توان خودت را در تغییر دادن خویش ، دست کم نگیر