هیات مدیره بیمارستان جم محل بستری محمدرضا شجریان استاد آواز ایران در بیانیه ای آخرین وضعیت وی را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است: «شرایط بالینی ایشان در حال حاضر پایدار بوده و با توجه به بهتر شدن شرایط ریوی و قلبی فعلا از دستگاه ونتیلاتور (کمک تنفسی) جدا شده و تنفس خودبخودی داشته […]

هیات مدیره بیمارستان جم محل بستری محمدرضا شجریان استاد آواز ایران در بیانیه ای آخرین وضعیت وی را تشریح کرد.

در این بیانیه آمده است:

«شرایط بالینی ایشان در حال حاضر پایدار بوده و با توجه به بهتر شدن شرایط ریوی و قلبی فعلا از دستگاه ونتیلاتور (کمک تنفسی) جدا شده و تنفس خودبخودی داشته و فقط توسط ماسک اکسیژن دریافت می نمایند ولی جهت مراقبت بهتر و بیشتر نیازمند ادامه بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد.»