بوتان با نام رسمی پادشاهی بوتان کشوری است در جنوب آسیا. پایتخت آن تیمفو است. زبان رسمی این کشور دزونگخا نام دارد و واحد پول آن نگولتروم بوتان و روپیه هند است. جمعیت بوتان ۸۰۰ هزار نفر و دین مردم آیین بودا است.بوتان تنها کشور دنیا است که میزان کربن دی اکسید هوای آن منفی است!

بوتان در زمینه ی محیط زیست، می تواند سرمشقی برای تمام کشورهای دنیا باشد. جنگل های این کشور آنقدر اکسیژن تولید می کنند که میزان آن بسیار بیشتر از کربن دی اکسیدی است که منتشر و وارد هوا می شود. در کشور بوتان همچنین از رودخانه ها برای تولید برق تجدید پذیر استفاده می شود.