بهترین سن یادگیری زبان

 

بسیاری بر این باورند که کودکان در یادگیری زبان دوم بهتر عمل می کنند در واقع مطالعات نشان داده است که افراد در سنین بالاتر در تمام زمینه ها به جز دریافت و ادای لهجه به خوبی کودکان و یا حتی بهتر عمل می کنند.

این احتمالاً به دلیل این است که افراد با داشتن سواد خواندن و نوشتن در زبان اول خود شروع به یادگیری زبان دوم نموده اند هر چند در اینجا به یک سؤال مهم می رسیم که در واقع بهترین زمان شروع یادگیری زبان دوم چه سنی است؟

این سؤال به راحتی قابل پاسخ نیست یا در واقع بهتر است بگوییم که پاسخ آن بستگی به شرایط دارد.

به عنوان مثال کودکی که پدری ایرانی و مادری آلمانی دارد و در آلمان زندگی می کند می تواند به راحتی هر دو زبان را یاد بگیرد. این یکی از بهترین موقعیت های یادگیری زبان از سنین پایین است.

با توجه به سن کودک سال ها طول می کشد تا کودک هر دو زبان پدر و مادر را کامل یاد بگیرد و یاد دادن توسط پدر و مادر به کودک بسیار مؤثر تر از یاد گیری توسط معلم است.

 

مناسب ترین سن برای یادگیری بهتر زبان دوم

 

نوبت به کودکان یک زبانه یعنی کودکانی که والدین آن ها از یک زبان به عنوان زبان اصلی استفاده می کنند. برخی از متخصصان بر این باورند که کودک باید از سنین پایین شروع به یادگیری زبان دوم کند و این حس هر چه زودتر بهتر را در فکر انسان به وجود می آورد اما از طرفی زمانی که کودک در مورد زبان اولیه خود آگاهی و سواد مناسب ندارد شروع به یادگیری زبان دوم می کند دچار مشکل می شود.

نتیجه:

در واقع بهترین زمان شروع به یادگیری زبان دوم برای کودک چه سنی است البته در شرایط طبیعی که والدین یک زبان اصلی دارند و هیچ ضرورت خواصی برای یادگیری زبان دوم نیست؟
بر اساس آخرین نتایج به دست آمده از تحقیقاتی که در مرکز NCTE منتشر شده است بهترین سن یادگیری زبان دوم برای شروع سن ۱۱ – ۱۳ سالگی است که واقعیت موفقیت هم در این زمینه و هم در زمینه های دیگر اشتیاق بیشتر نتیجه ی بهتر است.