نرم گویی

یکی از مسائلی که در برخورد با همگان و ارباب رجوع باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، صحبت کردن با نرمی و مهربانی است.

امام علی علیه السلام فرمودند:

زبانت را به نرم گویی و سلام کردن عادت بده تا دوستانت افزون شوند و دشمنانت کاهش یابند.

یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این بود که اگر کسی درخواستی از ایشان می کرد، یا انجام می دادند یا با کلام نرم و مناسبی با او برخورد می نمودند.

بسیار دیده شده که عصبانیت و تندی یک فرد، با نرمش طرف مخاطب از بین رفته و کار با مسالمت پایان یافته است. گاهی ممکن است مشکل یک ارباب رجوع، به کسی که مراجعه کرده، مربوط نباشد، اما می شود او را با برخورد خوب، خوشحال و راضی به قسمت مربوطه راهنمایی کرد، چرا باید با خشونت و تندخویی و برخورد نامناسب، هم برادر دینی خود را دل آزرده کنیم و هم از حل مشکلش باز داریم؟

 

در مطلب ذیل جملات و کلمات مناسب برای استفاده در مهمانی ها بیان شده است: