بزرگترین جشنواره شتر در جهان هر ساله در عربستان برگزار میگردد .امسال

۱۲ شتر به دلیل انجام عمل جراحی زیبایی بوتاکس، از حضور در مسابقات شترهای زیبای عربستان محروم شدند در این رقابت ها حدود ۲۶ هزار شتر شرکت می کنند.