بزرگترین فرش گل لاله جهان با حضور جمع کثیری از گردشگران داخلی و خارجی در میدان سلطان احمد استانبول رونمایی شد.

بزرگترین فرش گل لاله جهان در ابعاد هزار و چهارصد و شصت متر مربع به همت شهرداری استانبول برای پنجمین سال متوالی در میدان سلطان احمد استانبول دایر شد.

اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول در مراسم رونمایی این فرش گل طبیعی ضمن اشاره به آنکه خاستگاه اصلی لاله ترکیه است، گفت: جشنواره‌های این‌چنین نشان‌دهنده جایگاه این گل در فرهنگ ما بوده و برگزاری هر ساله آن از اهمیت بسیاری برخورداری است.

وی در ادامه تاکید کرد: جشنواره لاله در بهار نماد ارزنده ای است و باید ارزش این میراث تاریخی به نسل‌های آینده منتقل شود.