عربستان و امارات از جمله معدود تولیدکنندگان نفت در جهان هستند که ظرفیت مازادی دارند و می توانند به سرعت از آنها برای افزایش تولید، کمک به جبران ضررهای عرضه از روسیه یا جاهای دیگر و کاهش قیمت نفت استفاده کنند. سفر بوریس جانسون به عربستان را باید در همین راستا تحلیل کرد

دو تولیدکننده اوپک در خلیج‌فارس، ۱٫۸ میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی دارند که معادل تقریباً ۲ % تقاضای جهانی است و ۲٫۲ میلیون بشکه در روز از این ظرفیت موجود است

عربستان، امارات، عراق و کویت روی هم حدود ۴ میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی دارند که می تواند ظرف مدت ۳ تا ۶ ماه وارد بازار شود.آیا چنین خواهند کرد؟

تا چند روز آینده معلوم میشود کشورهای عربی چگونه در صفحه شطرنج قیمت نفت و دعوای روسیه و آمریکا بازی خواهند کرد

وتردید نکنید اثر این بازی شرایط برجام را نیز تغییر خواهد داد
روزهای پرالتهابی در راه است
این روزها در تاریخ ثبت خواهد شد