ببر ماهی گولیات با دندان‌هایی که دست کمی از دندان‌های کوسه سفید ندارند شایسته نامی است که بر آن نهاده اند.

به گزارش جام جم، دندان های ببر ماهی گولیات خوف آور هستند. این ماهی دارای آرواره هایی شامل ۳۲ دندان به طول ۳٫۵ سانتیمتری است.

در دریاچه های بزرگ آفریقا ببر ماهی گولیات با چنین دندان هایی برای خوردن یک شناگر به خود تردید راه نمی دهد.

این ماهی به راحتی کروکودیل هایی که از نظر جثه هم اندازه اش باشند را به راحتی قطعه قطعه کرده و می خورد. کروکودیل هایی که به نوبه خود هراس آورترین شکارچیان رودخانه ها و دریاچه های آفریقا هستند.

ببر ماهی گولیات در عین حال به پیرانا آفریقایی شهرت دارد.

به دام انداختن این ماهی درنده در یک دریاچه یا رودخانه کنگو کاری بس دشوار است. به ندرت این ماهی به دام می افتد چرا که آنها در دورافتاده ترین مناطق کنگو به خوبی پنهان شده و قاتل کروکودیل هایی هستند که جثه شان بین ۱٫۵ تا ۳٫۵ مترباشد.

حتی این ماهی خوفناک به راحتی طعمه کروکودیل های بزرگتر را می رباید و این خزندگان باید خوش شانس باشند که گولیات به طعمه شان قناعت کرده و تکه ای از گوشتشان را نکند.

بنا براین انسان تنهایی که در مسیر این ماهی قرار گیرد می تواند طعمه ای لذیذ برایش باشد.