لیدی گودایوا  که او را نجیب ترین بانوی عریان میخوانند، حدود هزار سال پیش زندگی میکرد او هم فلورانس نایتینگل دیگری در زمان خودش بود که با فداکاری چیزی را تغییر داد.

لیدی گودایوا همسر یکی از بزرگان انگلیس، بود او همه روز رنج محرومین را میدید و هر روز در اعتراض به افزایش بی رویه مالیات برای مردم شهر خود، به سراغ همسرش میرفت و عاجزانه تقاضا میکرد که مالیاتها کاهش پیدا کند همسر او که سیاست و تصمیم های سیاسی خود را بر خواسته همسر خود ترجیح میداد به همسرش که بسیار نجیب بود گفت : اگر یک روز برهنه سوار اسب شوی و تمام شهر از سمتی به سمت دیگر بروی مالیاتها را کاهش خواهم داد.

لیدی گودایوا اسبش را زین کرد لباسهایش را بر زمین ریخت در حالی که تنها موهایش او را پوشانیده بود، در شهر به حرکت در آمد. مردم شهر به یکدیگر گفتند: « گودایوا » در حمایت از مردم برهنه در میان شهر میگردد تمام مردم، مغازه ها را بستند و به خانه ها رفتند.

پرده ها را کشیدند و با چشمانی اشکبار، منتظر شدند این گردش شوم به پایان برسد.

لیدی گودایوا باعث شد مالیاتها کاهش یابند اکنون مجسمه ی او در «کاونتری» است

گادایوا  که اغلب از او با عنوان بانو گادایوا یاد می‌شود، بانوی نجیب‌زادهٔ آنگلوساکسون بود که بر اساس افسانه‌ای از قرن سیزدهم میلادی، برهنه — در حالی که تنها موهایش او را پوشانیده بود — سوار بر اسب از خیابان‌های کاونتری گذر کرد تا تخفیفی در مبالغ ظالمانهٔ مالیاتی که همسرش از مستأجران خود از اهالی کاونتری مطالبه می‌کرد دریافت کند. Godgifu یا Godgyfu به معنی «هدیه‌ای از جانب خدا» یک نام قدیمی انگلیسی است و واژهٔ Godiva لاتین شدهٔ آن است.

پیپینگ تام نام شخصیت دیگر این افسانه و نام مردی به‌نام «تام» است که زمانی که بانو گادایوا را هنگام گشت‌زنی در خیابان‌های کاونتری دید می‌زد، کور شد یا درگذشت. این قسمت از افسانه احتمالاً از قرن ۱۷ به بعد به آن افزوده شده است.