چرا بازی کردن کودکان در فضای باز مهم است؟

رشد فیزیکی را تقویت می‌کند

مهارت‌های جدیدی کسب می‌کند

آرامش بیشتری دارند و راحت‌تر می‌خوابند

از چاقی شدن آن‌ها جلوگیری می‌شود

قدرت تخیل و خلاقیت کودک را تقویت می‌کند

در مقابل انواع باکتری و گرد و خاک مقاوم‌تر می‌شود

ویتامین دی و کلسیم که برای رشد استخوان‌های آن‌ها ضروری است را به راحتی جذب می‌کنند