دانشمندان راهی برای بازسازی بافت قلب با استفاده از سلول‌های بنیادی پیدا کردند

محققان سلول‌های Cdx2 که نوعی از سلول‌های بنیادی برداشت شده از جفت هستند و پیشتر نتایج مثبتی در زمینه ترمیم بافت قلب داشته‌اند، آزمایش کرده‌اند.

تیم تحقیق درباره نتایج این پژوهش اعلام کرد که این یاخته‌ها می‌توانند برای کمک به ترمیم بافت سایر اندام‌های انسان و نه فقط قلب مورد استفاده قرار بگیرند.