این هرگز ها را هرگز از یاد نبرید! دکتر انوشه در یکی از سخنرانی های خود ۲۷ “هرگز” را نام برد و گفت این هرگز ها را تا اخر عمر سرلوحه کارتان قرار دهید.

 

با ما همراه باشید .

 

 

۱ – هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده اید کسی را قضاوت نکنید

 

۲ – هرگز تحت کنترل و تاثیر ۳ چیز قرار نگیر : گذشته ، پول و مردم

 

۳ – هرگز ۳ چیز را فدای هیچ چیز نکن : احساس ، صداقت و خانواده

 

۴ – هرگز برای خالی کردن خودت دیگری را لبریز نکن

 

۵ – هرگز هیچ حادثه اداری یا سازمانی را در آن اداره یا سازمان برای کسی تحلیل نکن

 

۶ – هرگز در یک زمان دنبال دو خرگوش نرو

 

۷ – هرگز برای سنجش عمق یک رودخانه با هر دو پا وارد نشو

 

۸ – هرگز فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکن

 

۹ – هرگز با مشت گره کرده نمی توان به کسی دست داد

 

۱۰ – هرگز با انگشت کثیف به عیوب دیگران اشاره نکن

 

۱۱ – هرگز در حضور نفر سوم کسی را نصیحت نکن

 

۱۲ – هرگز بدون اطلاع قبلی به خانه یا محل کار کسی نرو

 

۱۳ – هرگز برای کودکان اسباب بازی جنگی هدیه نبر

 

۱۴ – هرگز دریای آرام از کسی ناخدای قهار نمی سازد

 

۱۵ – هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند ( از امام علی ع )

 

۱۶ – هرگز نگرانی امروز مشکل فردا را حل نمی کند فقط شادی امروزت را از بین می برد

 

۱۷ – هرگز تا پایان انجام کاری از موفقیت در مورد آن با هیچ کس صحبت نکن

 

۱۸ – هرگز در مورد همسر کسی چه مثبت و چه منفی اظهار نظر نکن

 

۱۹ – هرگز با انسان وقیح و بی حیا بحث و جدل نکن چون او چیزی برای از دست دادن ندارد و فقط تو را ضایع می کند

 

۲۰ – هرگز ۳ نفر را در زندگی فراموش نکن

– کسی که در سختی ها رهایت کرد

– کسی که در سختی ها یاری ات کرد

– کسی که در سختی ها گرفتار ترت کرد

 

۲۱ – هرگز از کسی که همواره با تو موافق است چیزی یاد نمی گیری

 

۲۲ – هرگز به دختری که دو بار قاطعانه به تو جواب رد داده امید ازدواج موفق نداشته باش

 

۲۳ – هرگز به پسری که می گوید با من باش تا ببینیم چه می شود امید ازدواج موفق نداشته باش

 

۲۴ – هرگز به پسری که می گوید مادرم با تو مخالف است امید ازدواج موفق نداشته باش

 

۲۵ – هرگز از کسی بت نساز زیرا کوچیک ترین خطای او بزرگ ترین آسیب را به روح ما وارد خواهد کرد

 

۲۶ – هرگز با جعبه ابزار دین خودت نمی توانی انسان دیگری را با دین دیگری متقاعد کنی، مگر با جعبه ابزار دین خودش

 

۲۷ – هرگز از جلو به یک گاو از عقب به یک خر و از هیچ طرفی به یک احمق نزدیک نشو