گزارش امسال “اخبار دیجیتال” موسسه رویترز نشان می‌دهد استفاده از اینستاگرام برای گرفتن خبر از سال ۲۰۱۸ دو برابر شده و این سایت اشتراک عکس در سال آینده می‌تواند از این نظر از توییتر پیشی بگیرد.

استفاده از اینستاگرام به عنوان منبع اخبار در میان جوانان بیشتر است و در بریتانیا، یک چهارم افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله اخبار را از اینستاگرام می‌گیرند.

نیک نیومن نویسنده ارشد این گزارش گفت اینستاگرام بین جوانان “بسیار محبوب” شده و “آنها به موضوع‌هایی که خوب و ساده با تصویر بیان شده‌اند، پاسخ می‌دهند.”

با این حال “این طور نیست که یکی جایگزین دیگری شود. آنها ممکن است از فیسبوک و اینستاگرام استفاده کنند یا از توییتر و اینستاگرام.”