میز جلو مبلی یک عنصر کلیدی در دکوراسیون داخلی محسوب می‌شود، اما متاسفانه اغلب در خانه‌های ایرانی نادیده گرفته شده است. گل و گیاه، کتاب، کوسن و … وسایلی هستند که می‌توانند به شما در تزئین زیر میز شیشه‌ای کمک کنند. اگر شما بتوانید توجه لازم را به میز معطوف کنید، این میز به بخش کانونی دکوراسیون شما بدل خواهد شد. در ادامه نمونه‌های بی نظیری از تزیین زیر میز شیشه‌ای جهت ایده گرفتن مشاهده خواهید کرد و می‌توانید از آنها برای بهبود دکوراسیون داخلی خود بهره بگیرید.

۱. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با گل و گیاه

تزیین زیر میز شیشه ای با گل و گیاه

تزیین زیر میز شیشه ای با گل و گیاه

 

تزیین زیر میز شیشه ای با گل و گیاه

 

تزیین زیر میز شیشه ای با گل و گیاه


۲. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با کتاب و مجلات

تزیین زیر میز شیشه ای با کتاب و مجلات

 

تزیین زیر میز شیشه ای با کتاب و مجلات

 

تزیین زیر میز شیشه ای با کتاب و مجلات

تزیین زیر میز شیشه ای با کتاب و مجلات

تزیین زیر میز شیشه ای با کتاب و مجلات

تزیین زیر میز شیشه ای با کتاب و مجلات


۳. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با جعبه و کوسن

تزیین زیر میز شیشه ای با جعبه و کوسن

 

تزیین زیر میز شیشه ای با جعبه و کوسن

تزیین زیر میز شیشه ای با جعبه و کوسن

 

تزیین زیر میز شیشه ای با کتاب و مجلات


۴. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با عناصر تزیینی و آنتیک

تزیین زیر میز شیشه ای عناصر تزیینی و آنتیک

 

تزیین زیر میز شیشه ای با عناصر طبیعی

تزیین زیر میز شیشه ای عناصر تزیینی و آنتیک

تزیین زیر میز شیشه ای عناصر تزیینی و آنتیک


۵. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با ترکیب سطوح

تزیین زیر میز شیشه ای با ترکیب سطوح

تزیین زیر میز شیشه ای با ترکیب سطوح

تزیین زیر میز شیشه ای با عناصر طبیعی


۶. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با عناصر طبیعی

تزیین زیر میز شیشه ای با عناصر طبیعی

 

تزیین زیر میز شیشه ای با عناصر طبیعی

تزیین زیر میز شیشه ای با عناصر طبیعی

 

تزیین زیر میز شیشه ای با عناصر طبیعی


۷. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با اشیا کاربردی

تزیین زیر میز شیشه ای اشیا کاربردی


۸. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با فرش

تزیین زیر میز شیشه ای با فرش

 

تزیین زیر میز شیشه ای با فرش


۹. تزیین زیر میز شیشه‌ ای با عکس یادگاری

تزیین زیر میز شیشه ای با پاکت و عکس یادگاری