اگر زمین ازحرکت به دور خورشید بایستد توسط خورشید بلعیده خواهد شد و ظرف ۶۴ روز به درون خورشید سقوط میکند! بر اساس محاسبات، روز ۴۷ام سقوط، دمای زمین به ۱۰۳ درجه سلسیوس میرسد

بر اساس تحقیقات دانشمندان پس از روز پنجاهمِ سقوط به سمت خورشید وضعیت زمین بسیار بسیار غیر قابل تحمل می شود

در روز پنجاه و هفتم سقوط، کره زمین نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است، دمای هوا چیزی در حدود ٢٠٠ درجه سلسیوس است.
در روز شصت و چهارم، زمین تنها چند ساعت با خورشید فاصله دارد، دمای زمین به حدود ٢٠٠٠ درجه سلسیوس می‌رسد. تمام مواد موجود ذوب می‌شوند. نیروی گرانش خورشید به حدی زیاد می‌شود که تأثیر آن بر روی قسمت جلویی بسیار بیشتر از تأثیر آن بر روی قسمت انتهایی خواهد بود. در نتیجه کره زمین شکل بیضی به خود می‌گیرد. و در انتهای سفر به حدی این اختلاف نیرو بین ابتدا و انتهای زمین زیاد می‌شود که از نیروهای داخلی کره زمین بیشتر می‌شود و نتیجه آن متلاشی شدن زمین خواهد بود.