برگ زردآلو ضد استرس و حاوی مقادیر زیادی منیزیم است ؛ منیزیم یکی از عناصر قوی ضد استرس است که ماهیچه ها را بطور طبیعی ریلکس میکند و آرام بخش است.