زبان بدن

 

زبان بدن فرآیند استفاده از حالات صورت، سر و دست ها، ژست، نگاه، لحن صدا و حالات بدنی به منظور ارسال و دریافت پیام های بی کلام است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد.

 

طرز دست دادن و پیامی که منتقل میکند به شرح ذیل می باشد: