با شیوع و گشترش ویروس کرونا در اروپا یوفا مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق در آورد.

حالا اسکای ایتالیا در خبری مدعی شده است سران یوفا در جلسه‌ایتاریخ‌ برگزاری ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا را تعیین کرده که به شرح زیر است:

بازی‌های یک هشتم :

۷ و ۸ آگوست (۱۷ و ۱۸ مرداد)

بازی‌های یک چهارم نهایی :

۱۱ و ۱۲ آگوست (۲۱ و ۲۲ مرداد) – [بازی‌های رفت]

۱۴ و ۱۵ آگوست (۲۴ و ۲۵ مرداد) – [بازی‌های برگشت]

بازی‌های نیمه نهایی :

۱۸ و ۱۹ آگوست (۲۸ و ۲۹ مرداد) – [بازی‌های رفت]

۲۱ و ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد و ۱ شهریور) – [بازی‌های برگشت]

فینال :

۲۹ آگوست (شنبه ۸ شهریور)