اشتباهات مردان در مذاکره با همسران

 

نمونه های اشتباه مردها در ارائه راه حل زمانی که زن ها نیاز به دل سوزی و همدردی دارند در برابر راه حل و مقاومت نشان می دهند .

 

۱- واسه چی این قدر نگرانی ؟

۲- هم چنین مساله مهمی نیست .

۳- واسه چی این کار را نمی کنی ؟

۴- خوب ! حرف حسابت چیه ؟

۵- خیلی خوب فراموش کن .

۶- ببین ! در این مورد کاری از دستمون بر نمیاد .

۷- اگر قرار شکایت کنی به نظر من از خیر این کار بگذری بهتره .

۸- می فهمی چی دارم می گم یا نه ؟

 

این عبارات یا احساس طرف مقابل را بی ارزش جلوه می دهد یا در برابر احساسات ناخوشایند نه یا برای تبدیل احساسات منفی به مثبت راه کار ارائه می دهند .

مرد باید از این عبارات استفاده نکند فقط گوش کند که کار سختی است . وقتی مرد می فهمد که راه کار دادن اشکالی ندارد ولی اگر در جای مناسب خود به کار رود مفید است .

بهتر می تواند با مقاومت همسرش روبرو شود .
اگر مرد هستید به حرف های همسرتان گوش کنید و ببینید چه اتفاقی برایش روی داده است .

یادتان باشد که وقتی دلتان می خواهد راه حل نشان بدهید جلوی خودتان را بگیرید مطمئن باشید که در کنار همسرتان اوقات خوشی خواهید داشت.

 

مواقعی که مرد در مقابل اصلاح طلبی و توصیه های زن مقاومت می کند داشتباهات مردان در مذاکره با همسرانر خواست حمایت و بدست آوردن آن وقتی که زنی بلد نیست به شیوه درستی از شوهرش کمک بخواهد یا با عقیده او مخالفت کند خیال می کند با انتقاد یا توصیه می تواند به مقصد برسد ولی اگر بداند که شوهرش فقط از طرز برخورد او ناراحت می شود و گر نه دلش می خواهد نیازهای زنش را برآورده کند دنبال شیوه ای می گردد که از جانب شوهر احساس کند که در نظر زنش فردی قادر به حل مساله است رفتارش را تغییر می دهد.
مردها هیچ وقت از روی غریزه از کسی حمایت نمی کنند . باید از آن ها خواست که این کار را بکنند . البته اگر درخواست شما مناسب نباشد .

آن ها ترتیب اثر نمی دهد . اگر هم در خواست نکنید چیزی نصیب تان نمی شود .

البته زنان وقتی مردی را دوست دارند از روی غریزه به او کمک می کنند و منتظر درخواست نیستند و معتقدند عشق را نباید درخواست کرد ولی برای مردها این کار خیلی دشوار است .

زنان چون خودشان این گونه اند فرضی را بر این نمی گذارند که نیازی نیست از مردان تقاضای حمایت و عشق بکنند و زنان وقتی از مردان تقاضای حمایت و عشق نمی کنند و مورد حمایت هم قرار نمی گیرند.

هم چنان به حمایت از مرد ادامه می دهند و صبر پیشه می کنند به این امید که دیر یا زود مرد متوجه می شود و مرد هم تصور می کند که به اندازه کافی به زن خدمت می کند و خودش را لایق این از خود گذشتگی می بیند و واکنش خاصی نشان نمی دهد و متوجه این نیاز زنان نمی شوند .

تا این که بالاخره زن صدایش در می آید و از مرد طلب حمایت می کند اما دیگر خیلی دیر شده و او از دست شوهرش دل خور است و به دلیل زیاد مایه گذاشتن رنجیده و عصبانی است .