بر اساس مطالعه ای که جدید که توسط مجله علمی مولکول ها منتشر شده است، مصرف اسانس روغنی نارنگی چه به صورت موضعی و چه استنشاقی اثرات آرام بخشی قابل ملاحظه ای داشته است و در عین حال می توان مدت زمان مورد نیاز برای به خواب رفتن را کاهش دهد. شاید عجیب به نظر برسد اما استنشاق اسانس رقیق نشده نارنگی، قابلیت تفکر متمرکز را افزایش می دهد.

اسانس نارنگی؛ شفابخش ذهن
در یک پژوهش معتبر که نتایج کامل آن از طریق مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری آمریکا قابل دسترسی است، محققان تاثیر اسانس روغنی نارنگی را روی ۱۰ داوطلب مرد و ۱۰ داوطلب زن آزمایش کردند.

تیم تحقیقاتی ۵۰ واحد یا یک قطره اسانس روغنی نارنگی را روی یک تکه کاغذ صافی ریختند و آن را زیر بینی شرکت کنندگان قرار دادند تا تاثیر استنشاق این ترکیب روی امواج مغزی آنها را بررسی کنند.

در بخش دیگری از این مطالعه، محققان ۲۵ میکرولیتر اسانس رقیق شده به غلظت های ۱:۱۰۰۰ و ۱:۸۰۰۰ تقسیم کردند. در ادامه غلظت های رقیق شده به کاغذهای صافی انتقال داده شدند و دو تکه کاغذ به صورت مجزا داخل بالش شرکت کنندگان قرار گرفتند.

گفتنی است که این رویکرد به منظور تجزیه و تحلیل تاثیر اسانس نارنگی بر تغییر امواج مغزی، احساس آرامش و زمان به خواب رفتن طراحی شده بود. داده های به دست آمده از دو مطالعه فوق، نتایج زیر را نشان می دهند:

– استنشاق اسانس روغنی رقیق نشده نارنگی سیستم عصبی سمپاتیک را تحریک می کند و از این مسیر فعالیت های مغزی مرتبط با تمرکز و تفکر منطقی را ارتقا می دهد.

– استنشاق اسانس روغنی رقیق شده اثر آرام بخشی داشته و مدت زمان مورد نیاز برای به خواب رفتن را کاهش می دهد.

– در مجموع با توجه به فواید هر یک از انواع اسانس های تهیه شده، استنشاق اسانس رقیق نشده طی روز و اسانس رقیق شده در عصر و ساعات پایانی روز توصیه می شود.