امارات متحده عربی و عربستان سعودی طی اولین شورای همکاری بین دو کشور در ابوظبی از راه اندازی ارز دیجیتالی مشترک خبر دادند.

استفاده از این ارز دیجیتال در مرحله اول به بانک محدود خواهد بود و هدف از آن درک بهتر دولت های دو کشور از عملکرد فناوری بلاکچین در سطح بین المللی است.

به منظور حفاظت از منافع مشتریان، پیاده سازی استانداردهای فناوری و ارزیابی ریسک های سایبری بالقوه ارز دیجیتال جدید بر پایه دیتابیس توزیع شده بین بانک مرکزی و بانک های عامل دو کشور عمل خواهد کرد. یکی دیگر از اهداف مهم این پروژه بررسی تاثیرات یک ارز مرکزی بر سیاست های پولی است.

استفاده از چنین روش هایی نه تنها امنیت تراکنش های مالی بین بانک ها و موسسات مالی دو طرف را افزایش می دهد، بلکه می تواند در تقویت داد و ستدها، ارتقای سطح تجارت و صرفه جویی مالی نیز موثر باشد.

طی برگزاری این نشست نمایندگان دو کشور همچنین مفاد طرحی تحت عنوان «همکاری امنیتی زنجیره تامین مشترک» را امضا کردند که قابلیت های آنها برای فراهم کردن تدارکات حیاتی، مهارت های تخصصی و اطلاعات طی شرایط بحرانی یا اضطراری ملی را تعیین می کند.