اثر مجید قهرودی عکاس و هنرمند کاشانی از خورشیدگرفتگی جزیی خورشید از بین تمامی آثار رسیده از سراسر دنیا به عنوان عکس روز ناسا در روز ششم دیماه انتخاب شد.

خورشیدگرفتگی جزئی خورشید در روز پنجم دیماه یکی از پدیده‌های طبیعی بود که در پهنای گسترده‌ای از کره زمین اتفاق افتاد و در ایران هم تعدادی از شهرها شاهد این پدیده بودند.

کسوف جزئی خورشید در کاشان با گرفت ۷۴ درصدی قابل رصد بود و در ایران جزیره کیش با ۸۵ درصد دارای بیشترین گرفتگی بود.

 

 

پس از وقوع این پدیده و ثبت عکس‌های مختلف در سرتاسر جهان، اثر مجید قهرودی عکاس و هنرمند کاشانی از خورشیدگرفتگی جزئی خورشید از بین تمامی آثار رسیده از سراسر دنیا به عنوان عکس روز ناسا در روز ششم دیماه انتخاب شد.

مجید قهرودی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این عکس با ثبت دوره متوالی خورشید گرفتگی جزئی از لحظه طلوع تا لحظه وقوع این حادثه شگرف و در مدت زمان کسوف اثری ثبت شد.

وی با بیان اینکه این عکس در بین تمام تصاویر رسیده از سرتاسر دنیا که از پدیده خورشیدگرفتگی ثبت شده بود به عنوان عکس روز ناسا انتخاب شد، ابراز داشت: چند تن از دانشمندان ناسا وظیفه داوری عکس‌های رسیده به وب سایت ناسا را که در زمینه نجوم باشد بر عهده دارند و چون پدیده خورشیدگرفتگی پنجم دیماه در سراسر دنیا رخ داد و تمام عکاسان به ثبت این پدیده پرداختند، عکس فوق از تمامی عکس‌های رسیده درباره کسوف به عنوان عکس برتر و روز ناسا انتخاب شد.

قهرودی افزود: این عکس از دریاچه نمک حوض سلطان گرفته شده است.