در دهه ۱۹۷۰ سیاستمداران هلندی عملا شهروندان را به جای رانندگی به دوچرخه سواری دعوت می کردند زیر به علت یک تحریم تجاری قیمت نفت چهار برابر شده بود. مسئولین شهری در این دوره به سرعت شروع به آزمایش این طرح کردند و مسیرهای دوچرخه سواری به زیرساخت های شهری اضافه شد. همچنین در این دوره به برنامه ریزان شهری اجازه دادند اطلاعات و داده های مورد نیاز خود را جمع آوری کنند و طبق این اطلاعات برنامه های موثرتری طرح ریزی کنند.

تا دهه ۱۹۹۰، دوچرخه سواری نسبت به رانندگی در آمستردام پیشی گرفت و شهر با توجه به نیازهای دوچرخه سواران به پیشرفت و توسعه ی خود ادامه داد. امروزه ۳۸ درصد از تمام سفرهای آمستردام توسط دوچرخه انجام می شود و شبکه دوچرخه سواری هنوز هم در حال گسترش است.