ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که اکثر مردم، خود و تصمیمات خود را بسیار جدی می‌گیرند. خبر تازه‌ای برایتان دارم؛ هیچ چیز آنقدر اهمیت ندارد.

باور کنید!

اگر در اثر تصمیمی که اتخاذ می‌کنید مقداری سرمایه از دست بدهید، اشکالی ندارد.

شما یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان با چنین موقعیتی کنار آمد. اگر رابطه عشقی‌تان را از دست بدهید، مانعی ندارد، شخص دیگری را پیدا خواهید کرد.

اگر تصمیم به طلاق می‌گیرید، مسئله‌ای نیست، شما خواهید آموخت که چگونه باید به تنهایی زندگیتان را اداره کنید.

اگر تصمیم به ازدواج می‌گیرید، مهم نیست. شما از این به بعد تشریک مساعی را خواهید آموخت.

دکتراحمدحلت