بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از آغاز سال آبی جاری (اول مهر ۹۸) تا بیست و یکم فروردین ۹۹ (۲۰۰ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۲۵۳٫۳ میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۰۱٫۶ میلی‌متر) ۲۶ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۹۰٫۶ میلی‌متر) کاهشی ۱۳درصدی را نشان می‌دهد.

جدول زیر، وضعیت بارندگی تجمعی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور از اول مهر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز بیست و یکم فروردین سال آبی ۹۹ ــ ۹۸ را نشان می‌دهد.